Empfehlungswidget SiegelEmpfehlungswidget Siegel ohne Beschriftung
Empfehlungswidget SternEmpfehlungswidget SternEmpfehlungswidget SternEmpfehlungswidget SternEmpfehlungswidget Stern leer
SUPER

Nokia Lumia 9

Nokia Lumia 9 LCD Display
Platzhalter für Huawei Beispielbild

 

Preis inklusive Montage
234 € inkl. Mwst.

Nokia Lumia 8

Nokia Lumia 8 LCD Display

Platzhalter für Huawei Beispielbild

 

Preis inklusive Montage
105 € inkl. Mwst.